بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

استفاده از تکنولوژی بتن مسلح با الیاف شیشه ای در نمای مرکز خرید المپیا

در بخش عمده ای از نمای مرکز خرید المپیا در طبقات پارکینگ از تکنولوژی بتن مسلح با الیاف شیشه ای یا GFRC استفاده شده است با ما باشید تا با این تکنولوژی آشنا شوید
20 آبان 1399