سالن تشریفات و کنفرانس شهرداری

سالن تشریفات و کنفرانس شهرداری واقع در بوستان نهج البلاغه تهران

سالن تشریفات و کنفرانس شهرداری

  • موقعیت: پارک نهج البلاغه
  • زمان ساخت: 27 روز

درباره پروژه

سالن تشریفات و کنفرانس شهرداری واقع در بوستان نهج البلاغه تهران