آبجکت آماده مبلمان شهری- نیمکت ساده

دانلود آبجکت آماده مبلمان شهری(نیمکت چوبی) در چهار فرمت Autodesk 3ds Max- SketchUp- Cinema 4D- OBJ & IBX

آبجکت آماده مبلمان شهری- نیمکت ساده

آبجکت آماده مبلمان شهری- نیمکت ساده

در لینک زیر می توانید آبجکت آماده مبلمان شهری(نیمکت چوبی) را در چهار فرمت Autodesk 3ds Max- SketchUp- Cinema 4D- OBJ & IBX دانلود کنید:

دانلود آبجکت آماده مبلمان شهری(نیمکت چوبی)

این مدل سازی در 3DS MAX 2011 آماده سازی شده و توسط V-Ray رندر گرفته شده است. واحد های این مدل سازی به سانتی متر هستند و تمام مقیاس ها با دقت اندازه بندی شده اند تا نزدیک ترین شبیه سازی به واقعیت را داشته باشیم. این مدل بصورت یک شبکه قابل ویرایش یا چند شی است و به شکل های مختلف می توانید از آن استفاده کنید. نامگذاری ها دقیق انجام شده و در مرکز سیستم مختصات قرار گرفته است.

دانلود آبجکت آماده نیمکت- مبلمان شهری

 

نظرات

نظر خود را بیان کنید :

آخرین مطالب