دانلود آبجکت آماده تابلو درختی برای فرودگاه

دانلود آبجکت آماده تابلو درختی مخصوص فرودگاه در چهار فرمت Autodesk 3ds Max- SketchUp- Cinema 4D- OBJ & IBX- آبجکت آماده تری دی مکس

دانلود آبجکت آماده تابلو درختی برای فرودگاه

دانلود آبجکت آماده تابلو درختی برای فرودگاه

دانلود آبجکت آماده تابلوی درختی 2020

در لینک زیر می توانید آبجکت آماده تالبوی درختی با علامت های فرودگاهی را در چهار فرمت Autodesk 3ds Max- SketchUp- Cinema 4D- OBJ & IBX را دانلود کنید:

دانلود آبجکت آماده ی تابلوی درختی با علامت های فرودگاه

این مدل سازی در 3DS MAX 2011 آماده سازی شده و توسط V-Ray رندر گرفته شده است. واحد های این مدل سازی به سانتی متر هستند و تمام مقیاس ها با دقت اندازه بندی شده اند تا نزدیک ترین شبیه سازی به واقعیت را داشته باشیم. این مدل بصورت یک شبکه قابل ویرایش یا چند شی است و به شکل های مختلف می توانید از آن استفاده کنید. نامگذاری ها دقیق انجام شده و در مرکز سیستم مختصات قرار گرفته است.

آبجکت آماده تابلوی درختی

نظرات

نظر خود را بیان کنید :