آبجکت آماده کتابخانه

دانلود آبجکت آماده کتابخانه را در چهار فرمت Autodesk 3ds Max- SketchUp- Cinema 4D- OBJ & IBX

آبجکت آماده کتابخانه

آبجکت آماده کتابخانه

در لینک زیر می توانید آبجکت آماده کتابخانه را در چهار فرمت Autodesk 3ds Max- SketchUp- Cinema 4D- OBJ & IBX را دانلود کنید:

دانلود آبجکت آماده کتابخانه

این مدل سازی در 3DS MAX 2011 آماده سازی شده و توسط V-Ray رندر گرفته شده است. واحد های این مدل سازی به سانتی متر هستند و تمام مقیاس ها با دقت اندازه بندی شده اند تا نزدیک ترین شبیه سازی به واقعیت را داشته باشیم. این مدل بصورت یک شبکه قابل ویرایش یا چند شی است و به شکل های مختلف می توانید از آن استفاده کنید. نامگذاری ها دقیق انجام شده و در مرکز سیستم مختصات قرار گرفته است.

دانلود آبجکت آماده قفسه کتابخانه

نظرات

نظر خود را بیان کنید :

آخرین مطالب