ضوابط ساخت و ساز شهرداری

در این بخش ضوابط ساخت و ساز در مقررات معماری و شهرسازی شهرداری را که برای آشنایی شهروندان و مهندسان معماری و شهرسازی برای قوانین شهرداری ایجاد شده مشاهده خواهید کرد

ضوابط ساخت و ساز شهرداری

ضوابط ساخت و ساز شهرداری

ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی مجموعه قوانینی است که در راستای اجرای مناسب و کامل برنامه های طرح  توسعه و عمران شهری و جهت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی شهروندان از چگونگی و نحوه صدور مجوزهای شهرسازی از جمله پروانه ی کار و همچنین آشنایی با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جمع آوری شده است.

ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهری مصوب و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی شهرداری تهیه و تدوین شده است. این مجموعه شامل سه بخش اصلی می باشد: گردشکار صدور پروانه، ضوابط ساخت و ساز و عوارض. مقررات ساخت و ساز که شامل مهمترین و پرکاربردترین ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمان، اخذ پایانکار، استعلامات سایر ادارات و سازمانها از شهرداری، تفکیک، الزامات مربوط به نمای ساختمان و عبور و مرور معلولین و ... می­باشد که در اکثر مراجعات مورد نیاز شهروندان محترم و متخصصان امر بوده. بنابراین این مصوبات همگی جمع آوری شده است تا ضمن آشنایی شهروندان و پیمانکاران با اصول و ضوابط اولیه شهرسازی، بدون سردرگمی و در کمترین زمان ممکن نسبت به اخذ مجوز از شهرداری اقدام نمایند.

آگاهی و آشنایی مهندسین شهرساز، معمار، طراح و پیمانکاران که نقش اساسی در ساخت و ساز دارند و همچنین شهروندان محترم از قوانین و ضوابط ساخت و ساز موجب رشد و شکوفایی و توسعه شهری پایدار و مطلوب برای ساکنان آن می­باشد.

در این بخش می توانید مقررات و ضوابط ساخت و ساز را دانلود کرده و استفاده کنید:

ضوابط ساخت و ساز شهرداری

نظرات

نظر خود را بیان کنید :

آخرین مطالب