مراحل ساخت و نصب پنجره مرکز خرید المپیا

نصب پنجره در ابعاد بزرگ چالش و تکنیک های خاص خود را دارد. در این پست تصویری، با مراحل نصب پنجره مرکز خرید المپیا آشنا شوید

مراحل ساخت و نصب پنجره مرکز خرید المپیا

مراحل ساخت و نصب پنجره مرکز خرید المپیا

نصب پنجره در ابعاد بزرگ چالش و تکنیک های خاص خود را دارد. در این پست تصویری، با مراحل نصب پنجره طبقه ششم مرکز خرید المپیا آشنا شوید.

قاب بنجره طبقه ششم

قاب پنجره طبقه ششم که فریم برای این پنجره ساخته می شود

 

فریم اولیه پنجره طبقه ششم

قاب اولیه پنجره شمالی

 

فریم ساخته شده برای پنجره شمالی

مرحله نصب فریم پنجره

مرحله نصب پنجره

اين پنجره هنوز در دست ساخت است و مراحل بعدی آن در این پست آپدیت خواهد شد.

نظرات

نظر خود را بیان کنید :

آخرین مطالب

طراحی صنعتی
24 آبان 1400
پل معلق
8 مهر 1400