معماری جهان، پس از مدرنیته

در این بخش به توضیح و تعریف سبک های معماری جهان پس از مدرنیته می پردازیم

بررسی ویژگی های هنری و سبکی 19 جنبش در معماری مدرن- قسمت دوم

بررسی جنبش های معماری مدرن. چگونگی شکل گیری جنبش های کوبیسم، پوریسم، دادائیسم، سورئالیسم، آبستره، نتوپلاستیسیسم، د استایل، سوپره ماتیسم و فوویسم.
23 فروردین 1400

سبک معماری مدرن | همه چیز درباره مدرنیسم در معماری

سبک معماری مدرن با الگو قرار دادن مینیمالیسم از مهمترین فلسفه های معماری در قرن بیستم است. در اینجا با مهمترین آثار معماری مدرنیسم آشنا می شویم
25 آذر 1399

معرفی سبک های معماری ایران و جهان

معماری از دوران پیشاسنگی وجود داشته و سوال است که آغاز معماری مربوط به شرق، غرب، روم، یونان و یا حتی آفریقا یا هند است؟
30 شهریور 1399