جوایز

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

پروژه معماری پل زندگی شیراز برنده جایزه 2ACAA قاره آسیا

پل زندگی شیراز برنده جایزه قاره در سال 2020
دسته بندی: جوایز

مدرسه نور مبین بسطام، برنده جایزه معماری دیزین 2020 Dezeen

معماری مدرسه نور مبین بسطام برنده ی جایزه دیزین 2020 در بخش ساختمان های مدنی شد و برای جامعه معماری ایران افتخار آفرید
5 آذر 1399
دسته بندی: جوایز