مطب و کلینیک

طراحی داخلی مطب، کلینیک و محیط های درمانی

طراحی بیمارستان و ریز فضاهای بیمارستان | چطور یک بیمارستان طراحی کنیم

بیمارستان یکی از پیچیده ترین فضاهای شهری است که ریز فضاهای زیادی را شامل می شود. طراحی بیمارستان به همراه معرفی متراژ ریز فضاهای بیمارستان

4 اسفند 1399

طراحی داخلی مطب و کلینیک | فاکتورهای زیبایی شناسی در مطب

طراحی داخلی مطب و کلینیک های پزشکی نیازمند توجه به ویژگی هایی است که تاثیر زیادی در روحیه ی بیماران، چه کودک و چه بزرگسالان دارد | مهمترین و کلی ترین فاکتورها در طراحی کلینیک و مطب پزشکی
3 مهر 1399