روف گاردن

اصول طراحی استاندارد روف گاردن و مواردی که باید درباره ی طراحی روف گاردن بدانید

روف گاردن چیست؟ چگونگی طراحی روف گاردن

روف گاردن یا باغ بام، طراحی فضای سبز روی پشت بام و در بستر کشت مصنوعی است. روف گاردن قسمتی از بام ساختمان را به فضایی آرامش بخش برای استراحت و دور همی های دوستانه تبدیل می کند
3 مهر 1399