پل عابر پیاده

پل عابر پیاده از المان های شهری است که می تواند در جهت زیباسازی شهر نیز استفاده شود

زیباترین طراحی های پل عابر پیاده در جهان | انواع پل عابر پیاده

پل عابر پیاده، عبور و مرور را برای دوچرخه سواران و عابران پیاده ایمن می کند و علاوه بر كاربردی بودن، طراحی زیبای پل عابر پیاده فضای شهری را زیبا می کند
2 بهمن 1399