اماکن مذهبی

اماکن مذهبی نقش زیادی در تاریخ معماری دارند، مطالب مربوط به اماکن مذهبی را در این بخش خواهید دید

معماری اماکن مذهبی در ایران قبل از اسلام

در تاریخ معماری ایران هر جا که برای اعتلای روح نیاز به ساختمانی بوده، ایرانیان دست به معماری زدند که مجموعه ی معماری مذهبی قبل از اسلام را تشکیل داده و این بخش، بخش مهمی از معماری ایران باستان است
14 مهر 1399