پارک

طراحی پارک، طراحی فضایی است برای راحتی و ورزش و تفریح همه ی شهروندان، در اینجا نوین ترین طراحی های انجام شده و ایده های طراحی پارک و فضای سبز شهری را خواهیم دید

اصول و ضوابط طراحی پارک | استاندارد های فضای سبز شهری

امروزه طراحی پارک ها فقط شامل طراحی فرم، ساختار و فضا نمی شود. بلکه پارک ها فضاهایی هستند که زیستگاه بخشی از حیات وحش شهری به حساب می آیند و در توانمند سازی استفاده کنندگان نقش دارند.
3 مهر 1399