قوانین و مقررات

در این بخش قوانین و مقررات ملی و جزئیات مربوط به ساخت و ساز را به شما معرفی خواهیم کرد

مرجع کامل فایل های اتوکد جزئیات سازمان برنامه و بودجه- المان های معماری و فونت ها

دانلود رایگان جزئیات سازمان برنامه و بودجه به فرمت DWG، تفکیک شده و قابل اجرا در اتوکد- بخش المان های معماری و فونت ها
26 آبان 1399

مرجع کامل فایل های اتوکد جزئیات سازمان برنامه و بودجه- قسمت کف ها

دانلود رایگان جزئیات سازمان برنامه و بودجه به فرمت DWG، تفکیک شده و قابل اجرا در اتوکد- بخش دیتیل های اجرایی کف سازی
26 آبان 1399

مرجع کامل فایل های اتوکد جزئیات سازمان برنامه و بودجه- قسمت سقف ها

دانلود رایگان جزئیات سازمان برنامه و بودجه به فرمت DWG، تفکیک شده و قابل اجرا در اتوکد- بخش دیتیل های اجرایی سقف ها
26 آبان 1399

مرجع کامل فایل های اتوکد جزئیات سازمان برنامه و بودجه- قسمت ستون ها

دانلود رایگان جزئیات سازمان برنامه و بودجه به فرمت DWG، تفکیک شده و قابل اجرا در اتوکد- بخش دیتیل های اجرایی ستون ها
22 آبان 1399

مرجع کامل فایل های اتوکد جزئیات سازمان برنامه و بودجه- قسمت دیوارها

دانلود رایگان جزئیات سازمان برنامه و بودجه به فرمت DWG، تفکیک شده و قابل اجرا در اتوکد- بخش دیتیل های اجرایی دیوارها
22 آبان 1399

مرجع کامل فایل های اتوکد جزئیات سازمان برنامه و بودجه- قسمت کف و پی

دانلود رایگان جزئیات سازمان برنامه و بودجه به فرمت DWG، تفکیک شده و قابل اجرا در اتوکد- بخش دیتیل های اجرایی کف و پی
21 آبان 1399

مرجع کامل فایل های اتوکد جزئیات سازمان برنامه و بودجه- قسمت اتصالات

دانلود رایگان جزئیات سازمان برنامه و بودجه به فرمت DWG، تفکیک شده و قابل اجرا در اتوکد- بخش دیتیل های اجرایی اتصالات
21 آبان 1399

عوارض- ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی

در این بخش ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شهرداری در مورد عوارض را می توایند مشاهده و استفاده کنید که برای آشنایی شهروندان و مهندسان معماری و شهرسازی برای قوانین شهرداری ایجاد شده مشاهده خواهید کرد
30 شهریور 1399

ضوابط ساخت و ساز شهرداری

در این بخش ضوابط ساخت و ساز در مقررات معماری و شهرسازی شهرداری را که برای آشنایی شهروندان و مهندسان معماری و شهرسازی برای قوانین شهرداری ایجاد شده مشاهده خواهید کرد
30 شهریور 1399

گردشکار صدور پروانه شهرداری

در این بخش گردشکار صدور پروانه در ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شهرداری را که برای آشنایی شهروندان و مهندسان معماری و شهرسازی برای قوانین شهرداری ایجاد شده مشاهده خواهید کرد
30 شهریور 1399

مبحث بیست و دوم، مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

در اینجا می توانید مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان درباره ی مراقبت و نگهداری از ساختمان ها را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث بیست و یکم، پدافند غیر عامل

در اینجا می توانید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان مربوط به پدافند غیر عامل را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث بیستم، علائم و تابلوها

در اینجا می توانید مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان مربوط به علائم و تابلوها را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث نوزدهم، صرفه جویی در مصرف انرژی

در اینجا می توانید مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث هجدهم، عایق بندی و تنظیم صدا

در اینجا می توانید مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به عایق بندی و تنظیم صدا را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399