ایستگاه مترو

در این صفحه جدیدترین، عجیب ترین و زیباترین طراحی های مترو را خواهیم دید

عجیب ترین و زیباترین ایستگاه های مترو جهان

برخی از ایستگاه های مترو به قدری زیبا، مدرن و هنرمندانه طراحی و ساخته شده اند که به موزه های زیرزمینی معروف هستند
31 شهریور 1399