بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

نمایشگاه اکسپوی 2020 دبی

نمایشگاه اکسپو دبی از بزرگترین رویدادهای جهانی با موضوع ارتباط ذهن ها و ایجاد آینده است
که برای ساخت آینده ای بهتر و ایده آل فرصت مناسبی است تا بهترین های جهان در یک مکان جمع شوند.
13 آذر 1400