بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

موزه آبگینه و سفالینه تهران، بررسی معماری و ویژگی های بنای موزه

بررسی معماری داخلی و خارجی موزه آبگینه، اولین موزه شیشه و سفال ایران | این موزه از شش تالار ساخته شده که طراحی هر تالار و تزئینات و معماری بنا مورد بررسی قرار می گیرد
25 اسفند 1399
دسته بندی: معماری ایران