بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

بررسی معماری و تاریخی سازه های آبی شوشتر | شاهکار هیدرولیک ایران باستان

سازه های آبی شوشتر یکی از افتخارات ایرانیان در گذشته است که در یونسکو به ثبت رسیده و با توجه به ابزار آلات زمان هخامنشی از عجایب مهندسی در ایران به حساب می آید
13 اسفند 1399
دسته بندی: سبک های معماری