بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

نمایشگاه اکسپوی 2020 دبی

نمایشگاه اکسپو دبی از بزرگترین رویدادهای جهانی با موضوع ارتباط ذهن ها و ایجاد آینده است
که برای ساخت آینده ای بهتر و ایده آل فرصت مناسبی است تا بهترین های جهان در یک مکان جمع شوند.
13 آذر 1400

پلکان داخلی شیشه ای، طراحی شده توسط دفتر معماری تارامید

پله شیشه ای برای دفتر معماری تارامید در مرکز خرید المپیا طراحی شده است. المان های اصلی این پلکان را آهن، شیشه و ورق ام دی اف تشکیل می دهند. در این مقاله با ساخت این پله بیشتر آشنا شوید
14 آبان 1399