بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

معماری آرت نوو

سبک معماری آرت نوو سبکی هنری تزئینی است که، در طراحی داخلی، طراحی جواهرات، طراحی پوستر و تصویر سازی استفاده می شد. تلاش عمده ی این سبک جدا شدن از تمام وابستگی های تاریخی موجود در معماری قرن نوزدهم بود و المان های کلاسیکی که بر معماری تسلط داشت
6 مهر 1399