بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

معماری روم شرقی، بیزانس

شکل گیری معماری روم شرقی یا بیزانس پس از به تخت نشستن کنستانتین و انتقال پایتخت به استانبول صورت گرفت و در خصوصیات آن از معماری رومی و کلاسیک الهام گرفته شده
31 شهریور 1399