بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

طراحی اتاق کودک به سبک مونته سوری | پرورش خلاقیت در اتاق کودک

سبک مونته سوری یک روش تربیتی است که راه خود را به طراحی داخلی اتاق کودک، وسایل بازی کودک، فعالیت های روزمره و غیره کشانده است. در نهایت این سبک موجب تربیت کودکی مستقل و خلاق می شود
5 آبان 1399