بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

معماری سبک پارتی-سبک های معماری ایران

معماری پارتی که به معماری اشکانیان نیز شناخته می شود، بخش بزرگی از هنر و معماری اشکانیان را شکل داده و میراث بزرگی برای ایران به جای گذاشته
22 مهر 1399
دسته بندی: معماری ایران